--------------------------------------------------------------------------------
น้ำมันมนต์ Homjung

สรรพคุณ
ใช้ทาแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
ใช้ทาผิวหนังส่วนที่เป็นเชื้อรา
ใช้ทาแผลพุพอง แผลติดเชื้อ
แผลโดนของมีคม

ขนาด 30 cc

สูตรหลวงปู่พุทธะอิสระ

- Copyright © หอมจัง - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -